Học cách cắt tỉa lõi giấy thành hoa xinh đẹp

Chuẩn bị những “đạo cụ” này nhé:

– Lõi cuộn giấy

– Kéo, bút chì

– Keo dán, màu vẽ
Đến phần hành động này:

Bước 1:

– Chia lõi cuộn giấy thành các đoạn tỷ lệ như hình bên. Với đoạn giữa, chúng mình kẻ những đường thẳng song song cách đều nhau nghen. Lõi cuộn giấy này chúng mình sẽ dùng làm lớp cánh ngoài cùng cho hoa đó!

Bước 2:

– Dùng dao rọc các đường thẳng song song ở đoạn giữa lõi giấy ở bước 1 và uốn cong. Đoạn trên cùng của lõi cuộn giấy chúng mình tỉa thành các cánh hoa để có tấm số 1 như hình bên. Để có tấm số 2, bạn chia đôi lõi cuộn giấy khác rồi cắt tỉa nhọn phần đầu làm các cánh cho nhụy hoa. Với tấm số 3, cắt một phần đầu lõi cuộn giấy rồi tỉa răng cưa vừa phải làm lớp cánh cho hoa nghen.

Bước 3:

– Đặt các tấm lõi cuộn giấy theo thứ tự từ trong ra ngoài: đầu tiên là tấm số 2, rồi đến tấm số 3 và cuối cùng là tấm số 1 nha!

– Các bạn có thể sáng tạo thêm nhiều kiểu hoa khác nữa nhé!

Bước 4:

– Giờ thì tô màu cho bông hoa và dùng keo gắn cố định lại nào!

Học cách cắt tỉa lõi giấy thành hoa xinh đẹp