Máy cắt giấy HAVI code 403

Model 430
Kích thước giấy tối đa 450 x 450mm
Lượng giấy tối đa 1 lần cắt 400 tờ
Hệ thống kiểm soát • –
Trọng lượng (kg) 17

Máy cắt giấy HAVI code 403