Những cuộn giấy vệ sinh… có 1-0-2

Ai cũng biết rõ công dụng của giấy vệ sinh rồi phải không nào, và thông thường thì giấy vệ sinh có màu trắng, mỏng. Thế mà trên thế giới có rất nhiều cuộn giấy vệ sinh vô cùng thú vị, thậm chí chúng chỉ có thể đem ra trang trí chứ… chẳng dùng được.

Chúng mình cùng nghía những cuộn giấy vệ sinh có 1-0-2 này nha!

Những cuộn giấy vệ sinh… có 1-0-2